Aktuální semináře

1. 3. 2018
RESPECT, a.s., Budějovická Alej, Antala Staška 2027/79, Praha 4
9:00 - 12:00
 • Úvod do problematiky Employee Benefits, nové trendy u nás i ve světě a služby, které Vám RESPECT nově nabízí
 • Druhy pojistitelných rizik
 • Nové produkty
 • Aktuální situace na trhu práce a pojistné benefity jako nástroj pro motivaci a udržení zaměstnanců
 • Případové studie a příklady z praxe
17. 5. 2018
RESPECT, a.s., Budějovická Alej, Antala Staška 2027/79, Praha 4
9:00 - 14:00
 • Změna zákona č. 168/1999 Sb. – obnovení pokut ČKP za nepojištěná vozidla
 • ČNB a regulace trhu
 • Informace o nových produktech na trhu
 • Vývoj judikatury v likvidaci škod
20. 9. 2018
RESPECT, a.s., Budějovická Alej, Antala Staška 2027/79, Praha 4
9:00 - 14:00
 • Koncepce pojištění majetku (vyjmenovaná rizika vs. all risks)
 • Pojištění přerušení provozu, nedodání médií a zamezení přístupu
 • Exkurze do kuchyně brokera – TIPY na rozšíření krytí
 • Pozor na výluky z pojištění
 • Rozbor řady škod – z PRAXE zkušeného likvidátora
22. 11. 2018
RESPECT, a.s., Budějovická Alej, Antala Staška 2027/79, Praha 4
9:00 - 12:00

Kybernetická rizika & zpronevěra

 • Co jsou kybernetická rizika
 • Jejich formy a možné důsledky v souvislosti s GDPR
 • Možnosti pojistné krytí
 • Příklady škod

Terorismus

 • Hrozí v ČR teroristický útok?
 • Rozsah pojištění pro případ terorismu
 • Terorismus jako příčina přerušení provozu
 • Možnosti připojištění – sanace, evakuace, zamezení přístupu