Proběhlé semináře

9. 11. 2017
RESPECT, a.s., Budějovická Alej, Antala Staška 2027/79, Praha 4
9:30 - 12:00
 • Úvod do problematiky pojištění mezinárodní a vnitrostátní přepravy
 • Pojištění zásilek
 • Pojištění odpovědnosti silničního dopravce a zasílatele
 • Praxe v oblasti pojištění přepravy
 • Modelové příklady z praxe
21. 9. 2017
RESPECT, a.s., Budějovická Alej, Antala Staška 2027/79, Praha 4
9:30 - 12:00
 • Právní následky dodání vadného výrobku (povinnost k náhradě újmy způsobené vadou výrobku vs. odpovědnost za vady)
 • Možnosti pojištění odpovědnosti
 • Aktuální trendy v pojištění odpovědnosti (vadný výrobek /náklady na stažení výrobku z trhu)
 • Příklady a rozbor pojistných událostí zapříčiněných vadou výrobku
 • Příklady a rozbor pojistných událostí z titulu stažení výrobku z trhu
18. 5. 2017
RESPECT, a.s., Budějovická Alej, Antala Staška 2027/79, Praha 4
9:30 - 12:00
 • Srovnání flotilových produktů u všech pojišťoven a uvedení příkladů likvidace
 • Srovnání individuálních produktů u všech pojišťoven – segmentace, informace o novém produktu Allianz s nájezdem km, další novinky u individuálních produktů pojišťoven
 • Možnost sjednání krátkodobých asistenčních služeb u Europe Assistance
 • Vývoj judikatury a její vliv na likvidaci škody (odpovědnost z provozu vozidla za poškození skla kamínkem)
 • Příklady z praxe: Postup při poškození dálniční známky apod.
4. 4. 2017
RESPECT, a.s., Budějovická Alej, Antala Staška 2027/79, Praha 4
9:30 - 12:00
 • Základní principy pojištění majetku
 • Co lze a nelze majetkově pojistit?
 • Druhy majetkového pojištění
 • Rozsah pojištění (ALL RISK, vyjmenovaná pojistná nebezpečí…)
 • Stanovení pojistné hodnoty a pojistné částky
 • Exkurze do pojištění strojních rizik, pojištění elektroniky, stavebně-montážního pojištění
 • Pojištění přerušení provozu
 • Na co si dát pozor při uzavírání majetkového pojištění?
 • Modelové případy z praxe
9. 11. 2016
OREA Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6
9:30 - 12:30
 • Obecně o pojištění
 • Základní charakteristiky pojištění
 • Rozsah pojistného krytí
 • Výluky z pojištění
 • Likvidace pojistných událostí
22. 9. 2016
OREA Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6
9:30 - 12:30
 • Výhody pojištění pohledávek
 • Rozsah pojistného krytí
 • Proces vymáhání neuhrazených faktur
 • Novinky z pojistného trhu
16. 6. 2016
OREA Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6
9:30 - 12:30
 • Asistenční služby a jejich význam při vzniku škod
 • Nové produkty v oblasti pojištění vozidel
 • Vývoj judikatury v oblasti povinného ručení aneb na co si dát pozor v r. 2016
21. 4. 2016
OREA Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6
9:30 - 12:30
 • Stavebně-montážní pojištění vs. běžné majetkové pojištění investora
 • Odpovědnost při stavební činnosti z pohledu pojištění
 • Pojištění projektantů
 • Krytí nově vzniklých škod při záruční opravě
 • Přechod pojištění stavby nebo montáže do běžného majetkového pojištění vlastníka
3. 3. 2016
OREA Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6
9:30 - 12:30
 • Riziko terorizmu ve světě a v ČR
 • Příklady škod
 • Pojištění majetku pro případ terorizmu
 • Pojištění přerušení provozu pro případ terorizmu
 • Postup při sjednání pojištění/výluky
 • Kybernetická rizika, jejich formy a možné důsledky
 • Odpovědnost v oblasti IT
 • Optimální pojistné krytí

 

 • 9.00 - 9.30 Registrace
 • 9.30 - 9.40 Úvodní zahájení
 • 9.40 - 11.00 Terorizmus
 • 11.00 - 12.00 Kybernetická rizika, Zpronevěra
 • 12.00 Diskuse